საათები

საათი მხოლოდ დროს არ უჩვენებს, ის ჭეშმარიტი მოსართავია