საათები

საათი მხოლოდ დროს არ უჩვენებს, ის ხელის ჭეშმარიტი მოსართავია