ონლაინ მაღაზია მუშაობას კანონით დადგენილი ნორმების დაზუსტების შემდგომ განაახლებს.